string(62) "Smarty error: unable to read resource: "../../languages/.conf""
  • Features

 

Ateitis šiandien

Tai bene pirmasis kvartalas, kuriame rengiamos net 4 greitojo elektromobilių įkrovimo stotelės bei 12 individualių įkrovos vietų. Dviračių ir motorolerių mėgėjams numatytos atskiros saugyklos, kuriose kiekvienas namo gyventojas ras vietą savo dviratei transporto priemonei. Ir tai dar ne viskas – itin taupus bendrųjų erdvių bei kiemo LED apšvietimas ir kiti racionalūs ateities namų sprendimai. Gyvenimas čia bus itin patogus ir šiuolaikiškas!

 

 

 

Future today

This is the first residential project in Lithuania with fast electric car charging stations for 4 cars and 12 individual charging places. For bicycle and scooter lovers separate storage rooms are provided, in which each resident will find place for their two-wheel vehicle. And that‘s not all – especially economical LED lighting of common premises and courtyard and other rational future home solutions. A life here is especially comfortable and modern!

 

 

 

Будушее сегодня

Это возможно первый квартал, в котором будут оборудованы 4 станции для быстрой зарядки электромобилей и 12 индивидуальных мест для зарядки. Для любителей велосипедов и мотороллеров предусмотрены отдельные места для хранения, в которых каждый житель дома найдёт место для своего двухколёсного средства передвижения. И это ещё не всё - особо экономичное светодиодное (LED) освещение мест общего пользования и двора, и другие рациональные решения домов будущего. Жизнь здесь будет особо удобной и современной!

 

 

 

Eco Life
Naujakuriai džiaugsis sveiku ir aktyviu gyvenimu WOW CITY: eco life. Vidiniame kvartalo kieme projektuojamoje sporto zonoje su lauko treniruokliais galėsite mankštintis vos pravėrę namų duris. Kieme numatytas geriamojo vandens fontanėlis atgaivins tiek vaikus, tiek suaugusius po sporto užsiėmimų ar smagių žaidimų lauke. Gyventojai džiaugsis gamta – net 40 procentų sklypo sudarys želdiniai. Gamtos spalvų paveikslas Jūsų kieme bus ištisus metus! Ar prisimenate tą jausmą, kai basomis žaidėte paplūdimio tinklinį? Tik 10 min. pėsčiomis iki Baltojo tilto, šalia kurio gyvuoja vasaros pramogų zona su tinklinio ir krepšinio aikštelėmis. Bėgimo mėgėjai netoliese esančia Neries krantine lengvai pasieks tiek Vingio parką, tiek Valakampius. Kol Linkmenų gatvėje sužaliuos unikalus japoniškas sodas, pavasarį galėsite gėrėtis sakurų parko žiedais prie „Swedbank“ terasos. 
 
Eco Life
Eco life – Settlers will enjoy a healthy and active life in WOW CITY: eco life. In the inner courtyard of the complex there will be sports area with outdoor fitness equipment, where you will be able to exercise just by opening home doors. Courtyard with fountain of drinking water will revive both children and adults after the exercises or fun games outdoor. Residents will enjoy the nature – 40 percent of the site will consist of greenery. Image of nature colours in your yard will be available all year round! Do you remember that feeling, when you played beach volleyball barefoot? You will take only 10 minutes to walk to the White Bridge, near which there is a summer entertainment area with volleyball and basketball courts. Run lovers will easily reach Vingio Park or Valakampiai by the nearby Neris embankment. While unique Japanese garden will turn green in Linkmenų street, in spring you can enjoy Sakura blossoms in the park near Swedbank terrace.
 
"Eco" жизнь

Новые жители смогут наслаждаться здоровой и активной жизнью WOW CITY: eco life. Во внутреннем дворе квартала будет спроектирована спортивная зона с уличными тренажерами, где вы сможете упражняться всего лишь открыв двери вашего дома. Во дворе предусмотрен фонтанчик с питьевой водой, который освежит не только детей, но и взрослых, после спортивных занятий или весёлых игр на открытом воздухе. Жители будут наслаждаться природой - более 40 процентов участка будет занимать озеленение. Круглый год в вашем дворе будет картина цветов природы! Помните ли вы это чувство, когда вы босиком играли в пляжный волейбол? Только 10 минут пешком до Белого моста, возле которого расположена летняя развлекательная зона с волейбольной и баскетбольной площадками. Любители пробежек легко достигнут Парк Вингис или Валакампяй по набережной Нериса, находящейся неподалёку. Пока на улице Линкмену зазеленеет уникальный японский сад, весной вы сможете восхищаться лепестками парка сакуры возле терассы „Swedbank“.

 
Saugumas

Gyvenvietėje suprojektuota 3 lygių saugos sistema: uždaras rakinamas bendras kiemas, kiekvienoje laiptinėje įrengtos telefonspynės, saugus patekimas į/iš požeminę stovėjimo aikštelę – nekviestiems svečiams patekti vidun nepavyks. IP kameros stebi visą kvartalą – naujakuriai saugiai jausis tiek požeminėje aikštelėje, tiek kieme. Individualių namų kaimynystė ir aktyvi bendruomenė – šie namai neabejotinai taps kiekvienos, nusprendusios čia gyventi, šeimos tvirtove.

 

Security

The settlement has 3 level security system: closed lockable common courtyard, each stairwell has intercom, safe entry to/from underground parking lot – uninvited guests will fail to get inside. IP cameras monitor whole complex – settlers will feels safe in underground parking as well as courtyard. Neighbourhood of individual homes and active community – appartments in WOW CITY: eco life will undoubtedly become a fortress of each family, which chose to live here.

 

Безопасность

В поселении спроектирована трёхуровневая система безопасности: внутренний закрывающийся общий двор, установленные в каждом подъезде домофоны, безопасный доступ нa/из подземную парковку - незваные гости не смогут попасть внутрь. За всем кварталом ведётся наблюдение с помощью IP камер - новые жители будут чувствовать себя безопасно и на подземной парковке, и во дворе. Cоседство частных домов и активное сообщество - этот дом несомненно станет крепостью для каждой, решившей здесь поселится, семьи.

 

Infrastruktūra

Šis kompleksas – itin patogi vieta auginantiems vaikus. Kaimynystėje įsikūręs darželis, o vidurinė mokykla – vos už 500 metrų. Itin rūpinatės atžalų lavinimu? Tik 3 - 5 min. automobiliu iki Vilniaus licėjaus ar Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, kuriame kiekvienai vaikų amžiaus grupei gausu užklasinių veiklų: pradedant sportu ir baigiant menais. Gyvendami WOW CITY: eco life kasdien džiaugsitės puikiu susisiekimu. Viešojo transporto stotelės bei šalia suplanuoti dviračių takai leis pasiekti pagrindinius miesto objektus ne tik greičiau, bet ir ekologiškiau. Aplinkui rasite parduotuves bei didžiuosius prekybos centrus, restoranus bei verslo centrus. Konstitucijos prospekte įsikūrusių biurų darbuotojai WOW CITY: eco life namus pasieks pėsčiomis per 5 - 10 min. Juk taip patogu, kai viskas šalia!

Infrastructure

This complex is especially comfortable place for those, who have children. Neighbourhood has kindergarten and a secondary school is only 500 meters away. Are you especially concerned about the children‘s education? It will take only 3-5 minutes by bus to reach Vilnius Lyceum or Lithuanian Children and Youth Centre, where are a lot of extra-curricular activities for each child age group, from sport to arts. When living in WOW CITY: eco life you will daily enjoy excellent communication. Public transport stops and near designed bicycle paths will allow to access main city objects not only faster, but also more environmentally friendly. Around you will find shops and supermarkets, restaurants and business centres. Workers of offices in Konstitucijos avenue will reach WOW CITY: eco life by foot in 5-10 minutes. It is so comfortable when everything is near!

Инфраструктура

Этот комплекс - особо удобное место для семей с детьми. По соседству находится детский сад, а средняя школа на расстоянии всего  500 метров. Вы особенно заботитесь об образовании детей? У вас займёт всего 3-5 минут пути на автомобиле, чтобы добраться до Вильнюсского лицея или Литовского центра детей и молодёжи, в котором множество внеклассных занятий для каждой возрастной группы: от спорта до искусства. Во время проживания в WOW CITY: eco life вы каждый день будете радоваться отличной коммуникацией. Остановки общественного транспорта или находящиеся рядом велосипедные дорожки позволят вам  не только быстрее, но и более экологически достигнуть основные объекты города. Вокруг вы найдёте магазины и большие торговые центра, рестораны и бизнес центры. Работники офисов находящихся на проспекте Конституции, доберутся пешком в свои дома в WOW CITY: eco life в течении 5-10 минут. Это ведь так удобно, когда всё рядом!
 
This is the first residential project in Lithuania with fast electric car charging stations for 4 cars and 12 individual charging places. For bicycle and scooter lovers separate storage rooms are provided, in which each resident will find place for their two-wheel vehicle. And that‘s not all – especially economical LED lighting of common premises and courtyard and other rational future home solutions. A life here is especially comfortable and modern!